Návod na stavbu svařovaných panelů

1. Instalace oplocení v přímém směru

V uvažované vytyčené budoucí trase oplocení se připraví díry o průměru 15 - 23 cm pro sloupky ve vzdálenosti 253 cm na střed díry od sebe. Díry musí sahat do nezámrzné hloubky, a to nejméně 80 cm. Do připravených děr se osadí sloupky Pilofor, odpovídající délky, správně výškově osazené. Koncové, průběžné a rohové sloupky se při tomto typu oplocení nerozlišují. Pro betonování sloupků je vhodné připravit si předem dřevěnou šablonu (obr. níže). Sloupky musí po zabetonování být zcela přesně zarovnány směrově, výškově, musí být přesně vzdáleny od sebe a musí být ve zcela kolmé pozici. Po zabetonování sloupků je nezbytné před osazením panelů na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí. Vzpěry se při tomto typu oplocení nepoužívají.

 pilofor-01

Na zabetonované sloupky postupně připevníme panely tak, že krajní panel, přiložený zpravidla z exteriérové strany plotu, na sloupek přichytíme příchytkou Pilofor Classic nebo Pilofor Super (Super Strong) a pozinkovaným šroubem M6 v místech, kde je typový sloupek Pilofor opatřen nalisovanými matkami M6. Sousední panely zafixujeme na sloupku odpovídajícím počtem plastových příchytek Pilofor tak, že do jedné objímky osadíme vždy oba dva sousední panely.

pilofor-02

 

Je-li panel opatřen prolisy (Pilofor Classic, Light, Pro, Promo), umístíme příchytku vždy pod spodní vodorovný drát každého prolisu. Není-li panel opatřen prolisy (Pilofor Super, Super Strong), umístíme odpovídající počet příchytek rovnoměrně po celé výšce panelu, avšak vždy pod vodorovný drát.

2. Instalace oplocení při změně směru

Oplocení v rohu (jakákoli změna směru trasy oplocení) se realizuje shodně s rovným oplocením s jedinou výjimkou a tou je přichycení příchytek na sloupek Pilofor v místech, kde panel není osazen zalisovanými matkami M6. Příchytky a potažmo panely se ke sloupku připevňují samořeznými pozinkovanými šrouby.

pilofor-03

Instalace oplocení ve svahu a při změně výšky

Panely Pilofor je možné instalovat pouze a jedině ve vodorovné pozici. Panely nikdy nekopírují terén, nepřizpůsobují se sklonu terénu. V případě realizace oplocení ve svahu se sousední panely na sloupku navzájem výškově oddělí. Vzniknou tak na sloupku dva zuby – jeden nahoře a jeden dole. Počet příchytek na takovém sloupku se zvyšuje o 2 kusy oproti standardní instalaci pro zafixování horního a spodního konce „odskočeného“ panelu. Je nezbytné pamatovat na požadavek použití delších sloupků oplocení v místech výškových odskoků. Doporučený nejvyšší výškový odskok je 20 cm.

pilofor-04