Návod na stavbu betonového plotu

Betonové ploty jsou vyráběny za pomoci vybrolité technologie, s přidáním průmyslové armatury a použitím certifikovaných surovin. Proto betonové ploty mají výborné vlastnosti. Jsou pevné, tvrdé, odolné proti povětrnostním vlivům, mrazu, vodě atd.

Jak manipulovat s betonovými ploty

Při manipulaci a převozu betonového plotu je nutné dodržet následující pravidla, aby nedošlo k poškození betonového plotu.